Introduktion

Emnet er
"Sjov matematik og geometri i naturen og i hverdagen",
og det holder jeg foredrag om.

Det er et stort og spændende emne, og man behøver ikke at have særlige forudsætninger for at få en masse ud af foredraget. Man skal blot være lidt nysgerrig og interesseret i verden omkring os.

Foredraget henvender sig både til skoler og foreninger samt firmaer - og til private hjemme.

Matematik kan både være smuk og sjov, overraskende og spændende samt helt uforklarlig.

Foredraget er meget praktisk og jordnært, det kan foregå som en dialog, og det vil altid blive illustreret med en lang række modeller, tegninger, billeder og eksempler.

Normalt tænker man ikke på det, men der er en klar sammenhæng mellem en grankogle, et dankort og Beethovens 5. symfoni. Sammenhængen hedder det gyldne snit, og det forklarer jeg på forskellige måder.

Foredraget kan tilpasses forskellige interessegrupper. Det kan for eksempel bruges til en tegne- eller malegruppe - og som en underholdende introduktion til matematik og naturfag i en 1. g klasse.

For private kan det være interessant at se tværgående sammenhænge, og for en gymnasieklasse kan det være spændende at opleve relationer mellem en række fag, der normalt ikke opfattes som nærtbeslægtede.

I skolen kan elever fra 9. klasse få stimuleret interessen for de naturvidenskabelige fag. Dette forventes at blive en særlig udfordring for lærerne i de kommende år. Derfor vil også et lærerkollegium kunne blive inspireret i undervisningsarbejdet af at høre om disse emner.

Indholdet - der både er overraskende og tankevækkende - kan vælges under punktet emner, der blandt andet viser hvor mange forskellige sammenhænge, matematikken kan vise os rundt i.

Endelig skal jeg fortælle, at foredraget også kan indeholde en instruktion i at bygge geometriske figurer og modeller i 3 dimensioner.

8. december 2005 Ebbe Magnussen

 

© 2008 - 2018 Ebbe Magnussen.